එච්ඩීපී පත්‍රිකා

 • Hdpe Sheet

  එච්ඩීපී පත්‍රිකාව

  පොලිඑතිලීන් HDPE අවහිර කරන ලද පාට ප්ලාස්ටික් තහඩු

  HDpe බ්ලොක් ශීර්ෂ විනිවිද පෙනෙන තහඩු වල ප්‍රධාන/ සම්මත ප්‍රමාණය කුමක්ද?
  ඝනකම:
  5 මි.මී./අඟල් 0.2,,
  10mm/0.4 ″ අඟල්,
  20mm/0.8 ″ අඟල්,
  50mm/2 ″ අඟල්,
  100mm/අඟල් 4 ″
  දිග පළල:
  1000*1000mm/අඟල් 40**40 ″ අඟල්,
  1000*2000mm/අඟල් 40**80 ″ අඟල්,
  1000*3000mm/40 ″ අඟල්*120 ″ අඟල්,
  2000*2000mm/අඟල් 80**80 ″ අඟල්,

 • High Density Polyethylene (HDPE) Sheets

  අධික ඝනත්ව පොලිඑතිලීන් (HDPE) තහඩු

  HDPE පත්‍රය: විවිධ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ යෙදුම් සමඟ අපට HDPE තහඩු නිෂ්පාදනය කළ හැකිය. පාරජම්බුල විරෝධී, ගිනි ප්‍රතිරෝධී, ස්ථිතික නොවන සහ අනෙකුත් අක්ෂර සමඟ. හොඳ මතුපිටක් සහ වර්‍ණ සහිත හොඳම තත්ත්‍වය අපේ ඉංජිනේරු ප්ලාස්ටික් පත්‍රය ලොව පුරා වඩ වඩාත් ජනප්‍රිය කරයි.
  HDpe බ්ලොක් ශීර්ෂ විනිවිද පෙනෙන තහඩු වල ප්‍රධාන/ සම්මත ප්‍රමාණය කුමක්ද?
  ඝනකම:
  5 මි.මී./අඟල් 0.2,,
  10mm/0.4 ″ අඟල්,
  20mm/0.8 ″ අඟල්,
  50mm/2 ″ අඟල්,
  100mm/අඟල් 4 ″
  දිග පළල:
  1000*1000mm/අඟල් 40**40 ″ අඟල්,
  1000*2000mm/අඟල් 40**80 ″ අඟල්,
  1000*3000mm/40 ″ අඟල්*120 ″ අඟල්,
  2000*2000mm/අඟල් 80**80 ″ අඟල්,