නියුට්‍රෝන ආවරණ බෝර සහිත පොලිඑතිලීන් තහඩු

  • Neutron shielding Borated Polyethylene Sheets

    නියුට්‍රෝන ආවරණ බෝර සහිත පොලිඑතිලීන් තහඩු

    Borated PE/HDPE/UHMW-PE යනු සාපේක්ෂව ලාභ නියුට්‍රෝන ආරක්‍ෂක ද්‍රව්‍යයක් වන අතර නියුට්‍රෝන විකිරණ වැළැක්වීම හෝ විකිරණ වැළැක්වීම, හොඳ රසායනික ස්ථායිතාව, විඛාදන ප්‍රතිරෝධය, විෂ රහිත, ගන්ධයක් නැත. ඉහළ යාන්ත්‍රික ශක්තියක්, සිනිඳු මතුපිටක්, පහසුවෙන් අපවිත්‍ර වීම පහසු කරයි, යාන්ත්රික සැකසීම, පහසු ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීම. uti පාරජම්බුල ප්ලාස්ටික් බිම් ආවරණය